Catal höyök

Här skedde den största revolutionen som någonsin inträffat. Här gjordes gris och får tama och här började mark odlas i större skala. Platsen är rik på lämningar och man kan utifrån dessa och rester av byggnader se hur livet var organiserat. Det ser ut att ha varit ett jämlikt samhälle, utan någon kung eller hövding och med en jämställdhet mellan könen!

På 1950-talet upptäcktes Çatal höyök och utgrävningar har pågått sen dess. Bosättningen är den äldsta man känner till från övergången från jägarstenålder till bondestenålder.

 

Cirka 6500 f K bildades bosättningen Catal Höyök. Ungefär 6000 personer levde där. De var jägare och samlare, men födde också upp djur och lagrade överskott av spannmål. Catal Höyök räknas som den äldsta civilisationen och är den äldsta hittade platsen där jordbruk förekommit. (En del hävdar att Jeriko är äldre…)

Husen var byggda av lertegel, de hade inga dörrar utan man gick in genom en lucka i taket. C är ovanligt i den mån att det inte fanns någon mur runt. Husen satt tätt ihop och man gick över hustaken i stället för att använda gator.

Husen hade inga skorstenar utan öppningar för röken. Väggarna inomhus var putsade och hade målningar föreställande människor och djur. Mängden konst inne i husen är förvänande. Innerväggarna putsades om och målades varje år.

De sov på plattformar. De döda begravdes inne i husen.

Invånarna i Catal Höyök odlade vete och korn. De höll får och getter och hade också hundar. De jagade vildoxar, varg, räv och leopard.

Kläderna var av vävd ull, de hade smycken av sten, ben och snäckskal.

De tillverkade vasskorgar och keramik. De tillverkade tallrikar och kistor av trä. För vapen och andra verktyg använde de obsidian, en hård vulkanisk bergart.

Religion var viktigt för dem. De tillverkade statyetter av gudar och gudinnor. De satte in tjurskallar i vissa hus, dessa tros vara tempel. Som i många tidigare kulturer, t ex den minoiska på Kreta, verkar tjuren ha varit ett heligt djur.

Catal Höyök övergavs ungefär 5700 f Kr. Ingen vet varför, gissningsvis var det klimatförändringar som var orsaken.

De döda uppvisar ingen skillnad i gravsättet, vare sig efter kön eller ålder. De enda som getts särskild uppvaktning i form av pärlor och rödfärg, är barnen.

Resan tar tre och en halv timma. Det är 243 km.