Göksudeltat

Flöden Göksu (Calycadnos)  är 260 km lång och rinner ut i Göksudeltat söder om Tasucu. Deltat bildar en sjö – Akgöl och en lagun – Paradeniz.

goksudeltat01.jpg

Deltat är ett av Mindre Asiens viktigaste fågelområden, över 300 olika arter har observerats. Många ornitologer besöker deltat under fåglarnas flyttperioder.

Exempel på fåglar: flamingor, pelikaner, hägrar, skedstorkar, kungsfiskare, näktergalar…

goksudeltat02.jpg

Det enklaste vägen dit är att fortsätta genom Kum Mahallesi, ut på ”grusplattan”, och fortsätta en bit bortom fågeltornet. Efter första höga röret ”snorkeln” delar sig vägen och en går in till vänster, följ denna.