Silifke

Silifke (eller Calicadnus eller Seleucia) grundades av Seleukos, en av Alexander den stores  generaler. Seleukos regerade – efter Alexanders död - över större delen av Anatolien och Syrien.

I likhet med många andra städer anlades Silifke med en övre del med en befästning och en nedre del utmed floden med marknader och lagerbyggnader.

Romarna som intog området på 200-talet före Kristus, byggde bron över floden, en del av fundamenten i bron är från denna tid.

silifke01.jpg

Floden Göksu (Calicadnus) var en viktig kommunikationsled mellan Medelhavskusten och den Anatoliska högplatån. Den övre floddalen kontrollerades av fästningen i Mut, den nedre av fästningen i Silifke. Borgen i Silifke är av Bysantinskt och Armeniskt ursprung. En korsriddarorden styrde borgen under medeltiden, tills den erövrades av ottomanerna 1476. Inget inträde, men inte så lätt att förstå vad det är man ser. Det finns en servering med fin utsikt över staden.

silifke02.jpg

I slutet av 1100-talet, etablerade armeniska adelsmän ett kungadöme i Silicien. Området tillhörde formell kejsaren i Byzans (Konstantinopel eller Istanbul), men med hjälp av korstågen kunde armenierna styra över en stor del av kuststräckan. I det byzantinska Silifke fanns en vattencistern nedanför borgkullen som försörjde de nedre delarna av staden med vatten. Denna finns lämningar efter.

Det fanns många tempel i det antika Silifke, bara ett är bevarat fast i ganska dåligt skick. Templet var tillägnat Zeus, men kallas i dag för storkarnas tempel.

Aya Tekla

Tekla var en jungfru från Konya som blev omvänd till kristendomen av Paulus. Hennes grav var en av de mest berömda i kristendomen. Den finns just söder om Silifke.

Tekla var ett viktigt helgon också i Sverige, hon har namnsdag den 23 september, som var hennes dag som helgon. ("Aya" eller "Hagia" betyder helig, jämför Hagia Sofia)

Paulus

Paulus räknas som en av kristendomens grundare, en apostel och en martyr. Han föddes år 3 i Tarsus som romersk medborgare av judisk börd.  I början var han en som förföljde de tidiga kristna, (han träffade aldrig Jesus). Men på väg till Damaskus för att bevaka de kristna där, mötte han Jesus i en uppenbarelse och blev omvänd.

Från år 45 genomförde Paulus flera missionsresor runt Medelhavet, hans brev finns i Nya Testamentet. Han avrättades år 64 i Rom, han blev halshuggen med svärd eftersom han var romersk medborgare.

Reliker efter Paulus finns i Tarsus, Rom, Münster, Frankfurt, Korvey, Malta, Zaragossa och Utrecht.

Paulus räknas som  den som skapade det teoretiska ramverket i den tidiga kristendomen. Viktigt för honom var återuppståndelsen.

Han avbildas ofta tunnhårig med ett svärd (som han ju avrättades med) och brev:

461px-stpaul-elgreco.jpg

(Foto: Wikipedia)

Tekla

Tekla hörde Paulus predika i en grannes hus och blev som 18-åring omvänd till kristendomen.Hon bröt en ingången förlovning och blev då angiven av sina släktingar till romarna.

”Dömd till bålet, besteg hon modigt detta, men lågorna släcktes af ett häftigt regn. Hon träffade åter Paulus och vandrade med honom till Antiokia. Här blef hon prisgiven åt vilddjur, bunden mellan tjurar för att sönderslitas och äfven kastad i en ormgrop, men undkom genom Kristi nåd oskadd ur alla faror.”

”Hon bodde i en bergshåla nära sin födelsestad och omvände många själar genom sin trosglöd och renlefnad. Hon dog vid 90 års ålder och  begrofs i Seleukia.”

 silifke03.jpg

En kyrka byggdes 460-470, enbart en del av absiden står kvar. Kostar 3 lira i inträde, följ med vakten så visar han dig ner i kryptan.

Kör in mot Silifke, det finns en ny korsning där det står ”Aya Tekla” till vänster på en brun skylt, den är inte så lätt att se. Följ vägen, du ser ruinen som en rätt så fyrkantig stenformation.